Ласкаво просимо
Новини
Про факультет
Структура факультету
Абітурієнту
Навчання
Розклад занять
Описи освітніх програм
Навчальні плани
Програми ОР Бакалавр
Програми ОР Магістр
Практики
Дистанційне навчання
Екзаменаційна комісія
Методична література
Норм. документи КНУ
Підручники
Оформлення дипломів
Студ. самоврядування
Наукова робота
Рада молодих вчених
Аспірантура
Докторантура
Міжнародні зв'язки
Профбюро
Працевлаштування
Норм. документи КНУ
Фото / Відеогалерея
Інфоресурси
Контакти
Про сайт
Пошук
Зареєструй поштову скриньку на факультеті!
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Лекторій для юних хіміків
Нагороди та досягнення факультету, відгуки випускників та роботодавців
XXV Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії"
Профбюро хімічного факультету
Календар подій КНУ імені Тараса Шевченка
Київська конференція з аналітичної хімії "Сучасні тенденції аналізу-2024"
Сайт наукової групи професора Ольги Запорожець, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Фотоніка напівпровідникових композитів
Oleksandr Grygorenko Web Page
Vasyl G. Pivovarenko Homepage
Науково-дослідна група Зої Войтенко
Науково-практичний журнал "МЕТОДЫ И ОБЪЕКТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА" Наукової Ради НАН України з проблеми "аналітичної хімії", присвячений усім аспектам аналітичної та біоаналітичної хімії
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
French-Ukrainian Journal of Chemistry

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
"ХІМІЯ" ОР МАГІСТР 2022
Обов’язкові компоненти ОП
ОК.01 Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
ОК.02 Методика викладання хімії у закладах вищої освіти
ОК.03 Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача
ОК.04 Професійна та корпоративна етика
ОК.05 Статистичні та комбінаторні методи в хімії
ОК.06 Супрамолекулярна хімія
ОК.07 Хімічні основи життя
ОК.08 Методи встановлення структури хімічних сполук та матеріалів
ОК.09 Психологія вищої школи
ОК.10 Хімічні аспекти створення новітніх матеріалів
ОК.11 Нанохімія і нанотехнології
ОК.12 Функціональні наноматеріали
ОК.13 Презентація результатів наукових досліджень
ОК.14 Асистентська практика
ОК.15 Науково-дослідна практика без відриву від теоретичного навчання
ОК.16 Переддипломна практика

Вибіркові компоненти ОП
Вибіркові блоки
"Аналітична хімія"
ВБ.1.01 Аналітична хімія навколишнього середовища
ВБ.1.02 Дослідження комплексоутворення сучасними методами
ВБ.1.03 Мікроаналітичні системи і сенсори
ВБ.1.04 Сучасні методи пробопідготовки
ВБ.1.05 Біоаналітична хімія
ВБ.1.06 Кінетичні і ферментативні методи аналізу
ВБ.1.07 Сучасні хроматографічні методи аналізу
ВБ.1.08 Фармацевтичний аналіз
"Екологічна хімія"
ВБ.2.01 Екологічна безпека природних об’єктів
ВБ.2.02 Міграція хімічних речовин в умовах техногенезу
ВБ.2.03 Неорганічні основи зеленої хімії
ВБ.2.04 Хімія ґрунтів
ВБ.2.05 Екологічний менеджмент та аудит
ВБ.2.06 Екотоксикологія хімічних елементів
ВБ.2.07 Сучасні методи дослідження природних об’єктів
ВБ.2.08 Хімічні аспекти переробки відходів
ВБ.2.02 Рентгенівські методи аналізу об'єктів навколишнього середовища (2020)
ВБ.2.04 Державне екологічне адміністрування (2020)
ВБ.2.05 Переробка твердих відходів (2020)
ВБ.2.08 Екотоксикологія хімічних елементів (2020)
"Неорганічна хімія"
ВБ.3.01 Вибрані розділи неорганічної хімії
ВБ.3.02 Сучасні проблеми неорганічної хімії
ВБ.3.03 Хімія функціональних матеріалів
ВБ.3.04 ЯМР в неорганічній хімії
ВБ.3.05 Люмінесцентна спектроскопія та магнетохімія
ВБ.3.06 Металокомплекси в сучасних технологіях
ВБ.3.07 Основи фізико-неорганічної хімії
ВБ.3.08 Особливості синтезу неорганічних сполук
ВБ.3.01 Особливості синтезу нових складнооксидних та координаційних сполук (2020)
ВБ.3.04 Основи фізико-неорганічної хімії (2020)
ВБ.3.07 Магнетохімія (2020)
ВБ.3.08 Хімія функціональних матеріалів (2020)
"Органічна хімія"
ВБ.4.01 Методологія органічного синтезу
ВБ.4.02 Синтез sp3-збагачених циклічних систем
ВБ.4.03 Синтез та ідентифікація гетероциклічних сполук
ВБ.4.04 Сучасна медична хімія
ВБ.4.05 Вибрані підходи до синтезу органічних сполук
ВБ.4.05 Вибрані методи синтезу органічних сполук (2020)
ВБ.4.06 Гетероатомна хімія
ВБ.4.07 Нейрохімія
ВБ.4.08 Синхронні процеси
"Фізична хімія"
ВБ.5.01 Адсорбція і поверхневі сили
ВБ.5.02 Магнетохімія
ВБ.5.03 Фізична хімія вуглецевих сорбентів
ВБ.5.04 Фізична хімія міжфазних явищ
ВБ.5.05 Біофізична хімія
ВБ.5.06 Вибрані розділи теоретичної хімії
ВБ.5.07 Дослідження та аналіз кристалічної будови
ВБ.5.08 Наносистеми в сенсориці, адсорбції та каталізі
ВБ.5.08 Методи дослідження структури речовин в різних агрегатних станах (2020)
"Хімічний аналіз і менеджмент аналітичної лабораторії"
ВБ.6.01 Високоефективна рідинна хроматографія
ВБ.6.02 Контроль якості лікарських засобів
ВБ.6.03 Контроль якості харчових продуктів
ВБ.6.04 Управління якістю аналізу
ВБ.6.05 Аналіз наркотичних речовин
ВБ.6.06 Аналітична хімія еко- та біотоксикантів
ВБ.6.07 Капілярна газова хроматографія та капілярний електрофорез
ВБ.6.08 Розробка і валідація методик аналізу
"Хімія високомолекулярних сполук"
ВБ.7.01 Квантово-хімічні дослідження в полімерній хімії
ВБ.7.02 Полімерні матеріали медичного призначення
ВБ.7.03 Релаксаційні явища в полімерах
ВБ.7.04 Хімічні перетворення в полімерах
ВБ.7.05 Аналіз фазової структури полімерів
ВБ.7.06 Полімерні гелі та особливості розчинів полімерів
ВБ.7.07 Полімерні композити спеціального призначення
ВБ.7.08 Фізика полімерів
ВБ.7.02 Дослідження фазової структури полімерних систем (2020)
ВБ.7.03 Розчини полімерів (2020)
ВБ.7.07 Фізика полімерів (2020)
ВБ.7.08 Полімерні матеріали спеціального призначення (2020)
"Хімія природних сполук"
ВБ.8.01 Актуальні аспекти медичної хімії
ВБ.8.02 Природні та синтетичні біогетероцикли
ВБ.8.03 Сучасна хімія природних сполук
ВБ.8.04 Хімія ліпідів і мембранних процесів
ВБ.8.05 Біоорганічна хімія
ВБ.8.06 Нуклеїнові кислоти. Геноміка
ВБ.8.07 Природні елементорганічні сполуки
ВБ.8.08 Хімія лікарських засобів(Відредаговано: 26.01.2024 09:25:04 Бойко С.І.)