Ласкаво просимо
Новини
Про факультет
Структура факультету
Абітурієнту
Навчання
Студ. самоврядування
Наукова робота
Рада молодих вчених
Аспірантура
Докторантура
Міжнародні зв'язки
Профбюро
Працевлаштування
Норм. документи КНУ
Фото / Відеогалерея
Інфоресурси
Контакти
Про сайт
Пошук
Зареєструй поштову скриньку на факультеті!
Лекторій для юних хіміків
Нагороди та досягнення факультету, відгуки випускників та роботодавців
XXIV Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії"
Профбюро хімічного факультету
Календар подій КНУ імені Тараса Шевченка
Київська конференція з аналітичної хімії "Сучасні тенденції аналізу-2022"
Сайт наукової групи професора Ольги Запорожець, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Фотоніка напівпровідникових композитів
Vasyl G. Pivovarenko Homepage
Науково-дослідна група Зої Войтенко
Науково-практичний журнал "МЕТОДЫ И ОБЪЕКТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА" Наукової Ради НАН України з проблеми "аналітичної хімії", присвячений усім аспектам аналітичної та біоаналітичної хімії
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
French-Ukrainian Journal of Chemistry

Докторантура

Прийом до докторантури хімічного факультету у 2022 році
Для здобуття ступеня доктора наук до докторантури приймаються на конкурсній основі особи, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук), опубліковані праці з обраної спеціальності у вітчизняних фахових виданнях і закордонних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах.
Підготовка в докторантурі університету здійснюється за рахунок:
 • коштів Державного бюджету України (за державним замовленням);
 • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) понад державне замовлення.
  Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:
 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами.
  Термін перебування в докторантурі на загальних підставах не перевищує двох років. Зарахування до докторантури - до 14 жовтня 2022 року, початок перебування в докторантурі з 14 жовтня 2022 р.
  Вступники до докторантури подають на ім'я ректора університету такі документи:
 • Заяву;
 • Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури працює;
 • Копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 • Дві фотокартки (3x4) (підписані на звороті);
 • копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»
 • Список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком, з визначенням фахових видань за науковою спеціальністю передбачуваної дисертації);
 • згоду на збір та обробку персональних даних;
 • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном - копію нострифікованого диплома)
 • копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (при подачі документу про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059);
 • копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого наукового співробітника) (за наявності);
 • Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.
  Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук, атестат про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого наукового співробітника) подаються вступниками особисто.
  Документи для вступу до докторантури приймаються з 25 серпня до 01 вересня 2022 року (кімн. 218а хімічного факультету) щодня, крім суботи та неділі, з 09:00 до 17:00, тел. для довідок 239-32-09.

  (Відредаговано: 19.08.2022 14:52:32 Бойко С.І.)