Ласкаво просимо
Новини
Про факультет
Структура факультету
Абітурієнту
Навчання
Студ. самоврядування
Наукова робота
Рада молодих вчених
Аспірантура
Докторантура
Міжнародні зв'язки
Профбюро
Працевлаштування
Фотогалерея
Ресурси
Контакти
Про сайт
Пошук
Профбюро хімічного факультету

Докторантура

Прийом до докторантури хімічного факультету у 2015 році


Наукові спеціальності:
02.00.01 - неорганічна хімія
02.00.02 - аналітична хімія
02.00.03 - органічна хімія
02.00.04 - фізична хімія
02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження. Підготовка в докторантурі університету здійснюється за рахунок:

 • коштів Державного бюджету України (за державним замовленням)
 • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) понад державне замовлення
Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:
 • міжнародних договорів України
 • загальнодержавних програм
 • договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами

Термін перебування в докторантурі на загальних підставах не перевищує трьох років. Зарахування до докторантури - з 1 грудня 2015 року. Вступники до докторантури подають на ім'я ректора університету такі документи:

 • Заяву (зразок)
 • Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури працює
 • Список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком, з визначенням фахових видань за науковою спеціальністю передбачуваної дисертації) (зразок)
 • Медичну довідку про стан здоров'я за формою № 086/о
 • Копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном - копію нострифікованого диплома)
 • Копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном - копію нострифікованого диплома)
 • Копію атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого наукового співробітника) (за наявності)
 • Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук
 • Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
 • Дві фотокартки (3x4)

Паспорт, диплом про вищу освіту, диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук, атестат про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого наукового співробітника) подаються вступниками особисто.

Трудова книжка із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв'язку зі вступом до докторантури та довідка з останнього місця роботи про середньомісячну заробітну плату (за підписом головного бухгалтера та керівника установи) (зразок) для нарахування стипендії подаються докторантом особисто в десятиденний термін після зарахування до докторантури.

Документи для вступу до докторантури приймаються з 1 вересня до 21 вересня 2015 року на хімічному факультеті (кімн. 218а) щодня, крім суботи та неділі, з 10:00 до 17:00, тел. для довідок 239-32-09.