Ласкаво просимо
Новини
Про факультет
Структура факультету
Абітурієнту
Навчання
Студ. самоврядування
Наукова робота
НДЧ
Спецрада (неорг)
Спецрада (орг)
Конференції
Хімбіоцентр
Публікації
Рада молодих вчених
Аспірантура
Докторантура
Міжнародні зв'язки
Профбюро
Працевлаштування
Норм. документи КНУ
Фото / Відеогалерея
Інфоресурси
Контакти
Про сайт
Пошук
Зареєструй поштову скриньку на факультеті!
Лекторій для юних хіміків
Нагороди та досягнення факультету, відгуки випускників та роботодавців
XXV Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії"
Профбюро хімічного факультету
Календар подій КНУ імені Тараса Шевченка
Київська конференція з аналітичної хімії "Сучасні тенденції аналізу-2022"
Сайт наукової групи професора Ольги Запорожець, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Фотоніка напівпровідникових композитів
Oleksandr Grygorenko Web Page
Vasyl G. Pivovarenko Homepage
Науково-дослідна група Зої Войтенко
Науково-практичний журнал "МЕТОДЫ И ОБЪЕКТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА" Наукової Ради НАН України з проблеми "аналітичної хімії", присвячений усім аспектам аналітичної та біоаналітичної хімії
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
French-Ukrainian Journal of Chemistry

Науково-виробничий хіміко-біологічний центр Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Науково-виробничий хіміко-біологічний центр (надалі - Хімбіоцентр) створено у квітні 2002 року. Згідно зі статутом Хімбіоцентр є структурним підрозділом науково-дослідної частини Київського національного університету імені Тараса Шевченка, на базі хімічного факультету. Адреса Хімбіоцентру - м. Київ, вул. Червоноткацька, 61.

Головними завданнями Хімбіоцентру є організація і проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, спрямованих на отримання нових знань і вивчення біологічно активних хімічних сполук, здійснення практики обдарованої молоді, яка навчається на хімічному та біологічному факультетах Університету, за напрямками діяльності Хімбіоцентру, впровадження та виробництво наукомісткої конкурентноспроможної та інноваційної продукції з метою насичення нею внутрішнього ринку та збільшення експортного потенціалу країни.

Основними напрямками діяльності Хімбіоцентру є:

 1. Отримання і дослідження властивостей нових речовин та матеріалів для потреб медицини, агропромислового комплексу, хімічної промисловості та охорони навколишнього середовища
 2. Удосконалення та впровадження методів аналізу матеріалів і об'єктів довкілля, методів вивчення структури, фізичних, фізико-хімічних та біологічних характеристик та параметрів речовин і матеріалів
 3. Розроблення методик і технологій виготовлення нових речовин і матеріалів з метою організації дослідно-промислового та промислового випуску конкурентноспроможної на світових ринках продукції
 4. Здійснення маркетингу світового ринку наукомісткої продукції за напрямками діяльності Хімбіоцентру
 5. Виконання комплексних робіт із комерціалізації наукових розробок
 6. Підготовка методичних матеріалів і технологічних пропозицій щодо використання у сфері комерційного застосування
 7. Здійснення співробітництва з провідними спеціалістами і світовими школами у галузі тонкого органічного та неорганічного синтезу
 8. Керівництво набуттям практичних навичок обдарованою молоддю, яка навчається на хімічному та біологічному факультетах Університету, за напрямками діяльності Хімбіоцентру
 9. Підвищення кваліфікації науково-педагогичного персоналу Університету за напрямками діяльності Хімбіоцентру
 10. Спрямування залучених інвестицій до науково-дослідної та освітянської діяльності хімічного та біологічного факультетів Університету

Директор Хімбіоцентру призначається та звільняється наказом Ректора Університету. Директором Хімібіоцентру є доктор хімічних наук А.А.Толмачов.

Згідно зі статутом Хімбіоцентр має право:

 1. Самостійно планувати і здійснювати господарську діяльність
 2. Залучати до роботи вітчизняні і закордонні наукові і комерційні установи й організації, окремих вчених і спеціалістів на умовах, передбачених законодавством
 3. Встановлювати ділові і творчі зв'язки з підприємствами й організаціями інших держав
 4. Готувати пропозиції щодо здійснення Університетом зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України і завдань, визначених цим Положенням

За період функціонування Хімбіоцентром виконано 6 завершених науково-технічних розробки.

 1. "Реакції вінілалкілестерів з активними метиленовими сполуками" 02ДФ037-03 від 1 грудня 2002 р.
 2. "Дослідження нових методів у комбінаторній хімії" 03 ДФ 037-01 від 1 січня 2003 р.
 3. "Встановлення експериментальних умов виготовлення мішеней спеціального складу для одержання електролюмінісцентних плівок методом високочастотного розпилу" 1433/03ДП037-02 від 03.03.2003 р.
 4. "Створення мішень-орієнтованих бібліотек синтетичних сполук" 04ДФ037-05 від 10.11.2004 р.
 5. "Розроблення новітніх технологій одержання біологічно активних фосфоровмісних сполук нового покоління для потреб фармакології та агропромислового комплексу" від 4 жовтня 2005 року - ДЗ\189-2005) та додаткова угода 1 від 27 березня 2006 р. (05 ДП 043-01)
 6. "Розроблення вимог щодо наявності забруднюючих речовин у робочій зоні автозаправних станцій - 04 ДП 037-06 від 01.11.2004 р.
 7. Проект УНТЦ Р-200 "Синтез нових гетероциклічних та гетероароматичних сполук" (2005-2006 рр.)

Загальний обсяг виконаних робіт - понад 1.4 млн.грн.

На цей час співробітники Хіміко-біологічного центру є виконавцями договірної теми "Синтез та дослідження властивостей поліфункціональних аліфатичних, ароматичних та гетероциклічних систем" 07 ДФ 037-01 від 01.01.2007 р, а також беруть участь у виконанні бюджетної теми 06БФ 037-01 "Конденсовані гетероцикли рослинного та синтетичного походження в синтезі нових типів біорегуляторів - шлях до створення лікарських засобів нової генерації" - підрозділ "Застосування триметилсилілгалогенідів у синтезі нових класів потенційно біологічно активних гетероароматичних сполук".

У Хімбіоцентрі на цей час працює 19 співробітників, у т.ч 2 доктори наук, 10 кандидатів наук. За 2003-2006 роки співробітниками Хімбіоцентру опубліковано понад 50 статей у наукових журналах, а також понад 40 тезисів наукових доповідей.