Ласкаво просимо
Новини
Про факультет
Історія факультету
Факультет сьогодні
Кафедри сьогодні
Наукові напрямки
Наші лауреати
Наші ветерани
Відгуки
Структура факультету
Абітурієнту
Навчання
Студ. самоврядування
Наукова робота
Рада молодих вчених
Аспірантура
Докторантура
Міжнародні зв'язки
Профбюро
Працевлаштування
Норм. документи КНУ
Фото / Відеогалерея
Інфоресурси
Youtube
Facebook
Контакти
Про сайт
Пошук
Профбюро хімічного факультету
Календар подій КНУ імені Тараса Шевченка

Факультет сьогодніІНФОГРАФІКА11 Лютого 2020 року о 15.00 у Великій хімічній аудиторії відбудеться Конференція трудового колективу хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Порядок денний: погодження кандидатури на посаду декана хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

ВИСУНЕННЯ КАНДИДАТУР НА ПОСАДУ ДЕКАНА ХІМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ТРУДОВИМИ КОЛЕКТИВАМИ ПІДРОЗДІЛІВ ФАКУЛЬТЕТУ27 Грудня 2019 року о 12.00 у Великій хімічній аудиторії відбудеться Конференція трудового колективу хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Порядок денний: погодження кандидатури на посаду декана хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

ВИСУНЕННЯ КАНДИДАТУР НА ПОСАДУ ДЕКАНА ХІМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ТРУДОВИМИ КОЛЕКТИВАМИ ПІДРОЗДІЛІВ ФАКУЛЬТЕТУ24 грудня 2019 р. о 13.30, ВХА Конференція трудового колективу Хімічного факультету

Порядок денний:

 1. Обрання делегатів на конференцію трудового колективу Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 2. Рекомендація претендента на заміщення посади завідувача кафедри аналітичної хімії хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 3. Звіт декана хімічного факультету.
 4. Різне.

Програма претендента на заміщення посади завідувача кафедри аналітичної хімії хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка кандидата хімічних наук, доцента Тананайко Оксани ЮріївниПрограми претендентів на заміщення посади декана хімічного факультету:

Програма розвитку хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка претендентки на заміщення посади декана факультету, доктора хімічних наук, академіка Академії наук та художньої літератури міста Тулузи (Франція), професора Войтенко Зої Всеволодівни

Програма розвитку хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка претендента на заміщення посади декана факультету, доктора хімічних наук, професора, заслуженого професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Воловенка Юліана Михайловича

Програма розвитку хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка претендента на заміщення посади декана факультету, кандидата хімічних наук, доцента Павленка Вадима ОлександровичаДовідка комісії Вченої ради "Хімічний факультет: досягнення, проблеми, перспективи-2014"

Звіт декана хімічного факультету за 2006/2007 навчальний рікХімічний факультет у 2002-2006 р.р. - досягнення, проблеми, перспективи розвитку
(за матеріалами звіту декана за період 2002-2006 р.р.)


Загальна характеристика факультету
Спеціальності та кваліфікації
Загальна характеристика кафедр
Оганізація навчального процесу
Нормативні та спецкурси
Підручники, методичні розробки
Види практик
Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни
Олімпіади

Розподіл випускників
Науково-дослідна робота
Виховна робота
Організаційно-виховна робота
Культурно-масова робота
Спортивно-оздоровча робота
Фінансово-господарська діяльність
Бібліотека
Заклади громадського харчування


Загальна характеристика факультету

Хімічний факультет є одним з найстаріших у Київському університеті. Хімія викладається в нашому університеті з дня його заснування. Однією з восьми кафедр фізико-математичного відділення університету Святого Володимира в 1834 році була кафедра хімії, мінералогії та геології. У 1901 році було створено хімічне відділення, що складалося з кафедр неорганічної та органічної хімії. Пізніше було створено кафедру фізичної хімії, а в 1933 році кафедру аналітичної хімії.

Нині хімічний факультет складається з п`яти кафедр: неорганічної, органічної, аналітичної, фізичної хімії та хімії високомолекулярних сполук, на яких налічується дев`ять спеціалізацій.

Перелік спеціальностей та кваліфікацій

На хімічному факультеті підготовка фахівців ведеться за такими кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр. Хімічний факультет готує фахівців за спеціальністю "хімія". Спеціалізації: неорганічна хімія, аналітична хімія, хімічний контроль об'єктів навколишнього середовища, органічна хімія , хімія природних сполук, фізична хімія, фізико-хімія міжфазних явищ, хімія високомолекулярних сполук. У 2001-2002 навчальному році на хімічному факультеті відкрито нову спеціалізацію - екологічна хімія, метою якої є підготовка спеціалістів, які б однаковою мірою володіли сучасними знаннями в області хімії, моніторингу довкілля, екологічного менеджменту та аудиту.

Плановий набір студентів на хімічний факультет є стабільним і складає 100 осіб. На факультеті існує контрактна форма навчання, в даний момент навчається 16 студентів - контрактників. Конкурс на хімічний факультет останні роки стабільний і складає 2-2,3 особи на одне місце.

Загальна характеристика кафедр

Нині хімічний факультет складається з п'яти кафедр: неорганічної, органічної, аналітичної, фізичної хімії та кафедра хімії високомолекулярних сполук.

 • Кафедра неорганічної хімії - завідувач член-кор. НАН України, д.х.н. проф. Слободяник М.С.
 • Кафедра органічної хімії - завідувач д.х.н. проф. Воловенко Ю.М.
 • Кафедра фізичної хімії - завідувач д.х.н. проф. Фрицький І.О.
 • Кафедра аналітичної хімії - завідувач д.х.н. проф. Запорожець О.А.
 • Кафедра хімії високомолек сполук - завідувач д.х.н. проф. Савченко І.О.

На факультеті працює 63 викладачі, з них, 2 члени-кореспонденти НАН України, 18 професорів, 36 доцентів, 9 асистентів. Для викладання курсів і спецкурсів залучаються провідні вчені НАН України. Оплата праці здійснюється за рахунок Національної академії наук через Відділення цільової підготовки Київського національного університету імені Тараса Шевченка при НАНУ. Середній вік викладачів по факультету 46 років. Середній вік професорів складає 55 років, доцентів - 46, асистентів з вченим ступенем - 30, асистентів без вченого ступеня - 32 роки.

Усі кафедри є випускаючими. Студенти розподіляються по кафедрах, починаючи з 3-го курсу.

Зміст та організація навчального процесу

На факультеті здійснюється підготовка студентів за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст та магістр.

З переходом на багатоступеневу систему підготовки хіміків (бакалавр, магістр) перероблено і відповідно скореговано навчальні плани кафедр.

Згідно з діючими навчальними планами спеціалізація студентів на хімічному факультеті починається з шостого семестру.

Викладачі факультету читають 29 нормативних курсів та 157 спецкурсів. Протягом 2002-2006 н.р. підготовлено 56 нових спецкурсів. Найбільшу кількість нормативних курсів читають викладачі кафедри неорганічної хімії. Найбільша кількість спецкурсів викладається на кафедрі аналітичної хімії.

Розподіл нормативних курсів та спецкурсів по кафедрах (2003/2004 н.р.)

Кафедра Кількість
нормативних
курсів
Кількість
спецкурсів
Нові спецкурси
(підготовлені у
2002 - 2006 р.)
Неорганічної хімії 13 36 19
Органічної хімії 3 28 7
Аналітичної хімії 7 43 16
Фізичної хімії 4 29 7
Хімії ВМС 2 21 7
Всього 29 157 56

Всі дисципліни, що викладаються на хімічному факультеті, забезпечені навчально-методичними комплектами, які включають програми курсів, типові робочі програми з календарними планами.

Кількість підручників, навчальних посібників, методичних розробок та електронних підручників, що видані у 2002-2006 р.р.

Кафедра Кількість
монографій
Кількість
підручників
Кількість навчальних
посібників та методичних
розробок
Неорганічної хімії - 11 29
Органічної хімії 2 2 7
Аналітичної хімії 4 0.5 24
Фізичної хімії 3 1 16
Хімії ВМС 2 2.5 9
Всього 11 17 85

Більшість спецкурсів забезпечені навчально-методичною літературою, написаною викладачами факультету. Протягом п'яти років на факультеті було підготовлено 17 підручників та 85 навчально-методичних посібників. Більшість підручників мають гриф Міністерства освіти і науки України, видані коштом Міністерства освіти (8 підручників), коштом КНУ (3 підручники) та власним коштом (6 підручників).

Середнє навантаження на 1 штатного викладача складає 925 год., з них аудиторних - 514, лекційних - 133.

Впродовж останніх п'яти років значно поповнився комп'ютерний парк хімічного факультету. На факультеті є два робочі комп'ютерні класи, де студенти, аспіранти та викладачі мають можливість працювати з обчислювальною технікою та користуватися мережею Інтернет, крім того на кожній кафедрі створені кафедральні комп'ютерні класи, де студенти, аспіранти та науковці мають можливість працювати безпосередньо під керівництвом наукових керівників.

Деканат працює у системі "Студент". На даний момент на факультеті комп'ютери під'єднані до мережі Інтернет.

Підготовка фахівця-хіміка неможлива без отримання практичних навичок роботи, вміння самостійно планувати експеримент, виконувати поставленні завдання. Тому на факультеті навчальними планами передбачено проведення наступних практик:

 • 2 курс - обчислювальна практика. Термін проведення: протягом навчального року (2 години на тиждень). Форма контролю - залік.
 • 4 курс - педагогічна практика. Тривалість - 4 тижні з 07.02 по 07.03. Форма контролю - диференційований залік.
 • 5 курс "спеціалісти" - переддипломна практика. Тривалість 8 тижнів днів. Термін проведення: лютий - березень. Форма контролю - звіт на засіданні кафедри.
 • 5 курс "магістр" - переддипломна практика. Тривалість 8 тижнів днів. Термін проведення: лютий - березень; Форма контролю - звіт на засіданні кафедри.
 • 5 курс "магістр" - асистентська практика. Термін проведення: протягом семестру - 4 години на тиждень. Форма контролю - звіт на засіданні кафедри.

Викладання дисциплін гуманітарного та соціально-економічного циклу на хімічному факультеті для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" здійснюється на підставі загального переліку, затвердженого Міністерством освіти і науки України. Загальний обсяг цих дисциплін складає 1657 години, що становить 22% від загального навантаження і відповідає нормам Київського національного університету (20-25%).

Перелік гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, які викладаються на факультеті

Дисципліна Обсяг у годинах Форма звітності
1 Історія України 129 Іспит
2 Ділова українська мова 46 Залік
3 Українська та зарубіжна культура 64 Залік
4 Основи економічної теорії 130 Іспит
5 Філософія 122 Іспит
6 Історія релігії 30 Залік
7 Соціологія 46 Залік
8 Політологія 64 Залік
9 Основи психології 64 Залік
10 Педагогіка 64 Залік
11 Фізична культура 280 Залік
12 Іноземна мова 434 Іспит
13 Охорона праці і
безпека життєдіяльності
46 Залік
14 Основи екології 64 Іспит
15 Методика викладання хімії 74 Залік
Всього 1656  

Студенти вивчають курс ділової української мови та одну з трьох іноземних мов (англійську, німецьку чи французьку). Групи для вивчення іноземних мов включають 12-13 студентів.

Викладачами англійської мови, що працюють на хімічному факультеті, був виданий підручник англійської мови для студентів хімічних факультетів вищих навчальних закладів.

За ініціативою факультету на 1 та 2 курсах створено групи, де заняття з неорганічної та аналітичної хімії проводяться англійською мовою викладачами відповідних кафедр.

Формування якісного складу студентів здійснюється шляхом проведення професійно-орієнтаційної роботи, довузівської підготовки, залучення шкільної молоді до участі в спеціально організованих олімпіадах за фаховим спрямуванням, перемога в яких дає право на пільги при вступі до вузу.

Деканат факультету здійснює ряд заходів, спрямованих на подолання негативних тенденцій у формуванні контингенту студентів, а саме: зниження рівня їхньої шкільної підготовки, про що уже свідчить навчання на першому курсі. З цього питання варто відмітити активну участь факультету в організації та проведенні на факультеті заочного та очного турів олімпіад "Київський університет" з хімії для школярів. Крім того, викладачі і студенти факультету беруть участь у підготовці та проведенні всеукраїнської олімпіади з хімії III та IV рівнів. Як показує досвід, студенти, зараховані з числа переможців олімпіад, як правило, є відмінниками, і в подальшому не знижують цього рівня. Викладачі факультету беруть активну участь в роботі Малої академії наук.

За державним замовленням розподіляються більше 60% контингенту випускників хімічного факультету. Частина випускників (близько 30%) продовжують навчання в аспірантурі КНУ та НАН України. Решта працевлаштовуються самостійно. Незначна кількість випускників (близько 10%) працевлаштовуються завдяки зв'язку деканату хімічного факультету з науковими та виробничими установами Києва.

Науково-дослідна робота на хімічному факультеті

Хімічний факультет має у своєму складі 6 науково-дослідних лабораторій. За станом на 30.09.2006 року наукова робота виконується 130 штатними співробітниками, з них 9 докторів та 59 кандидатів наук (7 п.н.с., 3 зав. лаб., 26 с.н.с., 13 н.с., 17 м.н.с., 64 ІТР). Крім штатних працівників у науковій роботі бере участь професорсько - викладацький склад університету, аспіранти, студенти.

В 2006 році науково-дослідна робота на хімічному факультеті виконується в рамках комплексної наукової програми Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Матеріали і речовини", програми "Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук", програми "Нові технології та засоби діагностики і лікування найбільш поширених захворювань", програм Європейського Союзу COST D20 "Комплекси металів при лікуванні онкологічних та вірусних захворювань", COST D21 "Металоензими і хімічна біоміметика", програми міжнародного наукового співробітництва Франції з Україною та Росією "Eco-Net", програми міжнародного наукового співробітництва Швеції з країнами Східної Європи "Visby", програми INTAS, Хартії про особливе партнерство України з НАТО, програми НАТО "Наука для миру", програми спільних дій "Дніпро" в галузі науково-технічного співробітництва України з Францією, міжурядової угоди України та Литовської Республіки.

На сьогоднішній день хімічний факультет проводить наукові дослідження з 7 фундаментальних тем, які фінансуються із держбюджету, з 12 договірних фундаментальних та прикладних тем та за 8 міжнародними грантами.

Загальні обсяги фінансування у 2006 році становлять:
держбюджетне - 3 932 270 грн. (планове)
договірне - 682 023, 28 грн. (фактичне, станом на 30.09.2006)
міжнародні гранти - 386 500 грн. (фактичне, станом на 30.09.2006)

Співробітники, аспіранти та студенти факультету активно отримують індивідуальні гранти на відрядження для проведення наукових досліджень та для участі в міжнародних конференціях.

За перші 9 місяців 2006 року обсяг позабюджетного договірного фінансування хімічного факультету збільшився в порівнянні із 2005 роком більше ніж в півтора рази.

Станом на 01.10.2006 року на хімічному факультеті навчаються 87 аспірантів: з відривом від виробництва - 64, без відриву від виробництва - 23. Середнє навантаження на 1 наукового керівника по факультету складає 2,5 аспіранти. За період з 2002 року було випущено 82 аспіранти, з них на 30.09.2006 захистили дисертаційні роботи - 53 (7 з них захистилися достроково), ще 11 робіт прийняті до захисту. Ефективність аспірантури у 2006 році становить 63 % і протягом всіх років звітного періоду перевищувала (інколи більш ніж в два рази) середньо університетські показники.

За останні 5 років в докторантурі навчалися 2 докторанти, якими захищені 2 дисертації, ще 4 докторські дисертації за цей період були захищені випускниками докторантури попередніх років. За останні 5 років захищено без залучення до аспірантури та докторантури 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук та 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. В цілому співробітниками факультету за 2002 - 30.09.2006 роки було захищено 64 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук та 11 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук.

На факультеті плідно працюють 2 спеціалізовані вчені ради за 6 спеціальностями.

У період 2002 - 2006 років науковці хімічного факультету підтримували тісні зв'язки з більш ніж 40 науковими та навчальними установами далекого і близького зарубіжжя, а також із більш ніж 20 вузами України та науковими закладами НАН України.

На хімічному факультеті працює НТСА, яке поєднує 5 наукових гуртків. Студенти активно залучаються до науково-дослідної роботи, яка виконується на базі НДЛ кафедр. За останні 5 років за участю студентів опубліковано 67 наукових статей.

З 2000 року на хімічному факультеті проводиться щорічна Всеукраїнська конференція студентів і аспірантів "Сучасні проблеми хімії". У 2006 році в роботі сьомої конференції взяли участь 334 особи, а саме: 103 студенти та аспіранти хімічного факультету Київського університету (95 з них зробили доповіді), 62 молоді вчені з 11 інститутів НАН України (46 з них зробили доповіді), студенти та аспіранти із 26 навчальних закладів України, 169 іногородніх учасників із 18 міст України (87 з них зробили доповіді). Накладом 300 примірників видана збірка 336 тез доповідей конференції. За звітний період в роботі конференцій взяли участь 963 учасника (з них 407 студентів та аспірантів хімічного факультету).

Студенти беруть активну участь як у факультетських олімпіадах, конкурсах, так і у всеукраїнських та міжнародних, зокрема неодноразово займали призові місця на всеукраїнських студентських олімпіадах, міжнародній хімічній олімпіаді Євразійських університетів, на всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт з розділу "хімія", нагороджувались преміями переможці конкурсу НАН України для молодих учених за кращі наукові роботи.

Науковим загалом хімічного факультету за останні 5 років було опубліковано 11 монографій, 17 підручників, 85 посібників, 1055 статей та одержано 53 патенти. Більше половини (533) наукових статей співробітників факультету опубліковано у закордонних журналах. Спостерігався суттєве (більш ніж в 3 рази) збільшення кількості отриманих співробітниками факультету патентів. Найбільший вклад у це зробили професор Запорожець О.А. (4 патенти) та доцент Пивоваренко В.Г. (3 патенти).

Кількість монографій, підручників навчальних посібників, наукових статей, патентів та тез, опублікованих співробітниками науково-дослідних лабораторій та кафедр факультету за 2002 - 2006 роки

Кількість монографій Кількість підручників
2002 2003 2004 2005 2006* 2002 2003 2004 2005 2006*
3 3 - 3 2 3 3 5 4 2
Кількість навчальних посібників Кількість статей / за кордоном
2002 2003 2004 2005 2006* 2002 2003 2004 2005 2006*
9 17 22 17 20 212/126 223/109 218/112 228/93 174/93
Кількість патентів Кількість тез
2002 2003 2004 2005 2006* 2002 2003 2004 2005 2006*
15 16 4 4 14 - - 331 264 233

* - станом на 30.09.2006

У 2004 році окремий випуск Наукових записок Київського національного університету імені Тараса Шевченка був присвячений науковим оглядам досліджень, які проводились на хімічному факультеті.

Факультет бере участь в організації і проведенні конференцій вітчизняного і міжнародного рівнів. За період з 2002 - 2006 р.р. на базі та за участю факультету було проведено 31 конференцію, з них 21 міжнародну, та 10 всеукраїнських.

За останні 5 років співробітники факультету взяли участь у 4 всеукраїнських та 6 міжнародних виставках.

Виховна робота на хімічному факультеті

Робота кураторів. Базовою ланкою виховної роботи на факультеті є діяльність кураторів. На хімічному факультеті безпосереднє керівництво виховною роботою в групах здійснюють 28 кураторів, які призначаються із числа досвідчених викладачів. Роботою кураторів на факультеті керують заступники декана з навчальної та виховної роботи.

Робота в гуртожитках. На хімічному факультеті навчається 500 студентів, іногородніх - 352, з них 339 проживають в гуртожитках. На сьогоднішній день вдається забезпечити проживання в гуртожитках усіх бажаючих студентів-хіміків.

До 2003 року базовим гуртожитком хімічного факультету був гуртожиток № 13, де іногородні студенти-хіміки проживали компактно. Після капітального ремонту гуртожиток був переданий підготовчому факультету. Нині іногородні студенти хімічного факультету проживають у двох гуртожитках: гуртожитку № 6 та гуртожитку № 11. У 2007 році (за інформацією, наданою комендантом гуртожитку) планується капітальний ремонт гуртожитку № 6.

Органом самоврядування студентів-хіміків гуртожитку № 6 у 2005-2006 роках була самостійна студентська рада хіміків (голова Кийко Ольга). Для консолідації зусиль факультетів в організаційній і виховній роботі в гуртожитку № 6 в кінці вересня 2006 року була створена єдина студентська рада гуртожитку, до якої ввійшли і представники студентів-хіміків (Кучерак Олександр та Коротич Олена). Органом самоврядування студентів гуртожитку № 11 є студентська рада гуртожитку (голова Баздирєва А.). Некомпактне проживання студентів ускладнює організаційну та виховну роботу серед студентів, які проживають у гуртожитках, тому бажаним було б розміщення студентів в одному гуртожитку.

Організаційно-виховна, культурно-масова та спортивно-оздоровча робота

Організаційно-виховна робота:
систематично (2-чі на місяць) проводяться перевірки відвідувань лекційних та практичних занять студентами
представниками деканату в гуртожитках № 6 та № 11, де проживають хіміки, проводяться систематичні перевірки санітарного стану кімнат та виконання правил внутрішнього розпорядку (1 та третій четвер місяця), що дозволило зменшити кількість порушень у гуртожитках
щороку у травні місяці студенти 1 курсу беруть участь у благоустрої території Лук'янівського меморіального заповідника "Лук'янівське кладовище"
Культурно-масова робота:
традиційними на факультеті стали свята "День першокурсника" (кінець жовтня-початок листопада), "Золота середина або екватор" (початок лютого), "День хіміка" (кінець травня), організацію і проведення яких студентами підтримує деканат
студенти факультету беруть активну участь у конкурсах університетського фестивалю художньої творчості. Художню творчість студентів факультету відзначено дипломами та грамотами Університету. Так, у 2005 році призерами у загальноуніверситетському огляді конкурсі художньої творчості стали Сиротчук Олександр (3 курс) у номінації "авторська пісня", Беркова Світлана, Сиротчук Олександр та Шевчук Михайло (3 курс) у номінації "вокально-інструментальний ансамбль", а у 2006 році Суворова Олександра (1-й курс) посіла 3-є місце у конкурсі авторської пісні, а Сиротчук Олександр (4 курс) - 2-е місце у конкурсі поезії. Збільшилася кількість учасників факультетського самодіяльного клубу авторської пісні (голова Сиротчук О.)
за сприяння адміністрації на факультеті створена і видається студентська газета "ХімЕра". Слід підкреслити, що вся організаційна, редакційна, коректорська і художня робота зі створення оригінал-макета виконується силами студентів. Номери газети розповсюджуються на факультеті та в гуртожитках. Газета має схвальні відгуки не тільки студентів, але й викладачів та співробітників. Постійні рубрики присвячені історії природничих наук, міста Києва та України, культурному життю як в Україні так і за її межами. Завдяки рубриці "Літка" вдалося виявити поетично обдарованих студентів і об'єднати їх у літературний гурток
команда КВК факультету "Хімічна атака" є постійним учасником університетських та міжвузівських змагань
Спортивно-оздоровча робота:
команди з футболу, волейболу, легкої атлетики, шахів беруть активну участь у спартакіаді університету, займаючи призові місця. Так, у 2005-2006 навчальному році збірні факультету з футболу, волейболу, гирьового спорту посіли 1-ші місця у своїй підгрупі. Перше місце зайняла команда дівчат 1-го курсу з волейболу, 2 місце у підгрупі за шахістами. Загальна кількість грамот і дипломів одержаних членами збірних команд факультету перевищила 70. За останній рік значно покращилися результати у змаганнях з настільного тенісу та бадмінтону - з останнього місця команди піднялися на 5 (бадмінтон) та 6 (настільний теніс) місця
у цьому році сформована та приступила до тренувань збірна факультету з баскетболу
традиційними стали змагання з волейболу між студентами та викладачами факультету, які проводяться двічі на рік у грудні та травні
у листопаді проводяться змагання з міні-футболу між курсами

Фінансово-господарська діяльність

Матеріально-технічна база хімічного факультету повністю забезпечує потреби навчального процесу. Вона включає 2 навчальні корпуси, 1 читальний зал, 2 загальнофакультетські комп'ютерні класи та 5 кафедральних комп'ютерних класів, 2 великі аудиторії, більш ніж 30 навчальних та науково-дослідних лабораторій, які оснащені необхідним обладнанням.

На факультеті створено розгалужену комп'ютерну мережу, через яку студенти отримують доступ до електронних навчальних матеріалів. З урахуванням кількості посадочних місць у комп'ютерних класах та лабораторіях можливість працювати кожному студентові в середньому становить 2 год на день.

Станом на 01.10.06р. на хімічному факультеті навчалось 501 студентыв денної форми навчання. За рахунок бюджету навчається 485 студентів (бакалаврів - 392 особи, спеціалістів - 33 особи, магістрів 60 осіб), на контрактній основі навчається 16 студентів (бакалаврів - 15 осіб, спеціалістів - 1 особа).

Договори зі студентами, які навчаються на контрактній основі складаються в 3-х екземплярах. Вартість навчання на навчальний рік в договорах визначається щорічно на підставі калькуляцій вартості на підготовку одного бакалавра, одного спеціаліста та магістра денної форми навчання, затверджених ректором університету на 2003/2004 роки, 2004/2005 роки та 2005/2006 роки складає 4060 грн.

Бібліотека

Бібліотека хімічного факультету включає в себе великий читальний зал, який складається з 3-х кімнат, комп'ютерний клас та книгосховище. У ній знаходиться фахова хімічна література починаючи з 1868 року і по теперішній час. У бібліотеці обслуговуються не тільки студенти хімічного факультету, а й студенти біологічного, географічного та геологічного факультетів, які вивчають хімію на факультеті та студенти інших ВНЗ м. Києва.

Загальний фонд бібліотеки складає біля 55 000 примірників, де 60% іноземної літератури. З них приблизно 28 000 примірників періодичних видань знаходяться у відкритому доступі.

У 2005 році було проведено ремонт та реконструкцію бібліотечних приміщень. В результаті реконструкції бібліотеки була збільшена площа читальних залів та створено комп'ютерний клас на 5 комп'ютерів з доступом до Інтернету.

Крім підготовки до занять, важливе місце у студентів займає пошук літературних синтезів. У зв'язку з цим працівниками бібліотеки постійно проводяться консультації та заняття з питань: "Як знайти хімічний синтез?" - по Бельштейну (нім. мовою), Chemical Abstracts (англ. мовою), Лернеру - покажчику препаративних синтезів органічних сполук та реферативних журналів хімії.

З 1997 року, нажаль, Реферативний журнал хімії, конче необхідний для навчального процесу, бібліотека не отримує. Одночасно з тим, з 2000 року читальний зал перестав отримувати іноземні журнали. Майже безперебійно факультет одержує українські та російські наукові періодичні видання, які є основними для кафедр. В міру надходження нової літератури в бібліотеці оформляються інформаційні виставки, де експонується нова література та наукові праці наукових співробітників. Нові надходження літератури рекламуються на кафедрах.

Робота закладів громадського харчування

Факультет забезпечений буфетом, який розташований на І поверсі. В цьому закладі студенти та викладачі з 9 до 17 години щоденно можуть отримати за помірними цінами різноманітні напої, випічку та деякі гарячі страви. Буфет може одночасно обслуговувати 70-80 осіб.

Подальша інформація доступна у розділі "кафедри сьогодні"